Announcement

Collapse
No announcement yet.

Amateurvoetbal algemeen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Precies!

  Vandaag ook de voorzitter van Kozakken Boys in de krant, die komt met een vergelijkbaar verhaal als bij Barendrecht op de site staat. Noemt ook nog de eventuele negatieve gevolgen voor de sponsorinkomsten.

  Comment


   BAV: ‘Geen afdracht aan KNVB zolang er niet wordt gevoetbald’

   De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft de KNVB gevraagd om de incasso voor de volgende inning van de bijdrage voor verenigingen (voorlopig) te annuleren. Daarmee krijgen amateurclubs meer lucht in de financiële problematiek die de coronacrisis veroorzaakt.

   BAV-voorzitter Ben van Olffen heeft het verzoek dinsdagochtend tijdens een conference call ingediend. Ook zal de BAV samen met de belangenorganisaties CVTD (Tweede en Derde Divisies) en COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen) een oproep daartoe doen aan de ledenraad. Van Olffen: ‘Verenigingen hebben het financieel zwaar en krijgen het nog veel zwaarder. Om de amateurclubs lucht te geven is het van belang om de vordering van de komende bijdrage voorlopig uit te stellen. Er moeten geen afdrachten worden geïnd zolang er niet gevoetbald kan worden en eventuele tekorten in de KNVB- begroting moet ten laste komen van de reserves.’


   De volgende incasso staat gepland voor half april.
   Van VoetbalRotterdam.

   Comment


    Clubs kunnen ook in aanmerking komen voor de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro, meldt de KNVB: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvo...e-coronacrisis

    Comment


     Heb je toch een half uurtje John West voor.

     Comment


      Originally posted by Unregistere View Post
      Clubs kunnen ook in aanmerking komen voor de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro, meldt de KNVB: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvo...e-coronacrisis
      Belachelijk.

      Comment


       De Belgische voetbalbond heeft het seizoen voor de amateurs (en vrouwen en jeugd) definitief stopgezet.De stand van 12 maart geldt als eindstand, alle koplopers promoveren, hekkensluiters degraderen

       https://www.rbfa.be/nl/nieuws/update-virus-covid-19
       https://www.bndestem.nl/brabant/geen...deren~a5f5ff93

       De KNVB gaat dinsdag 31 maart beslissen op basis van de beslissingen die het kabinet die dag neemt..
       https://www.voetbal247.nl/knvb-31-ma...urcompetities/
       Last edited by Sensini; 4 days ago.
       ___________________
       www.voetbalkroniek.nl

       Comment


        Originally posted by Fregge View Post
        Heb je toch een half uurtje John West voor.
        Maar je kunt er ook spelers / vrijwilligers van betalen uiteraard.

        Heel verstandig, goed dat dit mogelijk is!

        Comment


         DFS opheusden trekt na het seizoen de stekker uit het eerste team. Stonden eerst in de 1e klasse en veginnnen weer onderaan.

         Comment


          Originally posted by Sensini View Post
          De Belgische voetbalbond heeft het seizoen voor de amateurs (en vrouwen en jeugd) definitief stopgezet.De stand van 12 maart geldt als eindstand, alle koplopers promoveren, hekkensluiters degraderen

          https://www.rbfa.be/nl/nieuws/update-virus-covid-19
          https://www.bndestem.nl/brabant/geen...deren~a5f5ff93

          De KNVB gaat dinsdag 31 maart beslissen op basis van de beslissingen die het kabinet die dag neemt..
          https://www.voetbal247.nl/knvb-31-ma...urcompetities/
          Groot verschil met België is dat competities op lager niveau daar echt al veel verder gevorderd waren. Veelal nog maar ongeveer 6 speelrondes van de 30 te gaan.

          Daarom is daar besloten om promotie en degradatie te doen op basis van de stand van 12 maart.

          in Nederland hebben sommige clubs niet eens de helft van de wedstrijden gespeeld. Daarom verwacht ik dat we hier of gaan doorspelen of gewoon doen alsof het hele seizoen niet heeft bestaan.

          Comment


           Originally posted by Sensini View Post
           De KNVB gaat dinsdag 31 maart beslissen op basis van de beslissingen die het kabinet die dag neemt..
           https://www.voetbal247.nl/knvb-31-ma...urcompetities/
           De mail van de KNVB:

           Beste bestuurder,

           Ook deze week volgen ontwikkelingen en besluiten elkaar in rap tempo op. Voordat we hier in deze nieuwsupdate verder op ingaan, wil ik eerst stilstaan bij de verenigingen die een of meerdere vrijwilligers of leden zijn verloren als gevolg van het coronavirus. Ik wil hen namens de KNVB via deze weg onze condoleances overbrengen en ons medeleven uitspreken. We gaan hier de komende periode op een gepaste wijze nog op terugkomen. Daarnaast hoop ik dat jullie en jullie naasten gezond zijn. Zo niet, heel veel sterkte daarmee.

           Zoals het voor jou als bestuurder een uitdagende periode is, zo staan wij ook als KNVB iedere dag voor lastige dilemma’s en vragen. Vragen waar iedereen het liefst zo snel mogelijk een antwoord op wil weten hoewel dat antwoord er soms (nog) niet altijd is. Vanuit mijn kant dan ook niets dan lof voor jou als bestuurder en de verantwoordelijkheid die jij neemt in deze lastige periode voor jouw club, de leden en iedereen die jouw vereniging een warm hart toedraagt. Ik hoop dan ook dat je inmiddels al contact hebt gehad met een van onze Verenigingsadviseurs, een collega van KNVB Contact, onze ledenraadsleden of ambassadeurs bij jou in de regio of een van de vele andere KNVB’ers die in deze tijd hun uiterste best doen om jou als vereniging bij te staan.

           In deze nieuwsupdate praat ik je bij over de volgende zaken:
           • Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)
           • Financiële gevolgen coronavirus
           • ‘Challenges’ en hulp bij ledenbehoud
           • Flexibiliteit tucht- en beroepszaken
           • Ondersteuning accommodatiezaken
           Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)
           Wij krijgen uiteraard veel vragen of de competitie nog wordt uitgespeeld en zo ja, op welke wijze. Het antwoord op deze vraag is nu lastig te geven. Zoals eerder door ons aangegeven volgen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Maandag 23 maart kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan m.b.t. de verspreiding van het coronavirus. Er was enige tijd verwarring over hoe deze maatregelen zich verhouden tot de sport. Inmiddels heeft het RIVM aan ons bevestigd dat het advies m.b.t. sportverenigingen ongewijzigd is gebleven en dus nog steeds geldt tot en met 6 april. Zoals gezegd volgen wij hierin het advies van het RIVM. We begrijpen ook dat - gezien de huidige heftige omstandigheden - 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar rekening mee moeten houden in onze scenario’s. Woensdagavond kondigde het kabinet aan op dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart zullen we direct daarna maximale duidelijkheid geven over het vervolg van de competities. Met de belangenorganisaties in het amateurvoetbal houden we hierover contact en afstemming.

           Financiële gevolgen coronavirus

           Eenmalige tegemoetkoming Noodloket Economische Zaken
           Op donderdag 26 maart is bekendgemaakt dat ook sportverenigingen en stichtingen gebruik kunnen maken van het Noodloket dat door het ministerie van Economische Zaken in het leven is geroepen. Via dit Noodloket kunnen verenigingen een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 mits de vereniging aan een aantal voorwaarden voldoet die op dit moment nader worden uitgewerkt. Lees hier het volledige bericht over deze regeling. Zodra er meer bekend is over de concrete uitwerking van deze maatregel zullen wij jullie hier uiteraard over informeren en daarin ondersteunen.

           Coronanoodfonds NOC*NSF
           Sportkoepel NOC*NSF heeft besloten 4 á 5 miljoen euro opzij te zetten voor het begin van een groter fonds om de nadelige financiële gevolgen binnen de sportwereld op te vangen. NOC*NSF stelt dit geld beschikbaar om bonden en verenigingen te ondersteunen bij acute financiële nood. Lees hier het volledige bericht van NOC*NSF.

           Daarnaast zijn we met onze partners in de sport in gesprek met de rijksoverheid over een speciaal noodfonds voor de sport.

           Analyse steunmaatregelen overheid
           NOC*NSF heeft samen met o.a. de KNVB inmiddels een eerste analyse gemaakt van de toepasbaarheid van de steunmaatregelen vanuit de overheid voor verenigingen. Sommige regelingen zijn al van kracht en andere steunmaatregelen worden momenteel nader uitgewerkt door de rijksoverheid. De KNVB, NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn volop bezig met de toekomstige compensatievraagstukken voor sportverenigingen. Hierin wordt gekeken naar het mislopen van kantine-inkomsten en aflossingsverplichtingen die sportverenigingen hebben. Ook wordt er door de gemeenten gekeken naar de huurinkomsten omtrent accommodaties. Daarnaast hebben banken aangekondigd met betalingsregelingen te komen voor sportclubs.
           • Lees hier het volledige bericht van de Stichting Waarborgfonds Sport over de betalingsregelingen van banken.
           • Voor vragen over de rol van de gemeenten richting sportverenigingen kan je terecht op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten.
           • Volg voor alle updates en ondersteuningsmogelijkheden de website van de KNVB en die van NOC*NSF.
           Termijnbetalingen
           We begrijpen dat er veel vragen zijn over de termijnbetalingen aan de KNVB. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de uitwerking van verschillende scenario’s m.b.t. deze betalingen. Voordat we hierover een besluit nemen, wachten we de verdere maatregelen vanuit de overheid af en de gevolgen die dit heeft voor het restant van de competities. Zodra hier volgende week meer bekend over is geven wij duidelijkheid over de financiële consequenties en de betalingen van medio april.

           Ledencontributie en ALV
           Vanuit enkele clubs ontvingen we ook vragen over hoe om te gaan met de inning van de ledencontributie nu de vereniging is gesloten. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport is dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. We adviseren je dan ook om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging open is of activiteiten organiseert. In overleg met de leden van jouw club kan je wel bepalen om de contributie tijdelijk stil te zetten maar dit kan meestal pas na het houden van een (fysieke) ALV wat in deze tijd voor vrijwel alle verenigingen niet mogelijk is. Lees hier meer over hoe je als vereniging kan handelen in deze situatie. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt daarnaast of het nodig is een spoed- of noodwetgeving voor verenigingen te ontwikkelen. Zodra hierover meer bekend is informeren we jullie hier uiteraard over.

           Toekomstbestendige verenigingen
           De KNVB heeft de afgelopen tijd verschillende initiatieven gelanceerd om verenigingen te helpen toekomstbestendig te worden. In deze tijd is het extra belangrijk om ook over de langere termijn na te denken. Om verenigingen hierbij te helpen hebben we deze verschillende initiatieven gebundeld op onze website. Het zijn initiatieven die je o.a. kunnen helpen bij het terugbrengen van kosten en het genereren van extra inkomsten. Bekijk hier de overzichtspagina.

           ‘Challenges’ en hulp bij ledenbehoud
           Ondanks de vele beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt zien we dat er allerlei creatieve initiatieven ontstaan bij clubs om leden in beweging te houden. Hartstikke goed en leuk. Ook voor de binding met je leden. De KNVB probeert de komende tijd zoveel mogelijk van deze initiatieven te verzamelen op www.knvb.nl/stayathome. Daarnaast vind je hier ook meer informatie over de ‘#stayathomechallenges’ van de KNVB waarin Oranje-internationals iedere dag een ‘voetbal-challenge’ delen om thuis te doen. Neem daarnaast in deze tijd vooral ook contact op met onze Verenigingsadviseurs of Technisch Jeugd Coördinatoren om met hen te overleggen wat je de komende periode kan doen om leden te binden aan je club zodat ze ook voor volgend seizoen behouden blijven.

           Flexibiliteit tucht- en beroepszaken
           Wanneer verenigingen en/of en individuele leden in tuchtzaken moeite hebben om aan de gestelde termijnen te voldoen, kan het behandelende tuchtorgaan om verlening van de termijn worden gevraagd. Gezien de uitzonderlijke situatie stellen de tuchtorganen zich voor wat betreft het verlengen van de verweer-, beroeps- en reactietermijn de komende tijd vanzelfsprekend flexibel op.

           Ondersteuning accommodatiezaken
           Nu de sportclubs gesloten zijn komen er ook meer vragen over het onderhoud van sportaccommodaties gedurende deze periode. Bekijk voor antwoorden op enkele veel gestelde vragen de Q&A op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten of bekijk voor algemene informatie over Accommodatiezaken de pagina op onze website. Heb je als vereniging specifieke vragen over de situatie bij jouw club? Neem dan met ons contact op via accommodatiezaken@knvb.nl.

           KNVB.nl/coronavirus
           Tot slot wijs ik je wederom op onze speciale pagina over het coronavirus: www.knvb.nl/coronavirus waar we het laatste nieuws verzamelen m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal. Hier vind je onder meer een artikel met sport- en beweegadviezen in tijden van corona die je onder de aandacht kan brengen bij jouw leden. Ook vind je hier onze Q&A en een verwijzing naar de Q&A vanuit het NOC*NSF. De Q&A’s worden regelmatig bijgewerkt dus houd deze pagina’s goed in de gaten.

           Updates
           De komende periode blijven we jou als bestuurder via deze weg op de hoogte houden van onze overwegingen en besluiten en de stappen die wij als KNVB zetten. Mis je zaken in de opzet van deze update, laat het ons dan weten via de Verenigingsadviseurs.

           Rest mij te benadrukken dat ik trots ben op hoe jullie met deze onwerkelijke situatie omgaan en tevens ben ik blij met de steun die wij vanuit jullie ervaren. Hou je haaks, blijf gezond en let op elkaar!

           Met vriendelijke groet,
           KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

           Jan Dirk van der Zee
           Directeur-bestuurder Amateurvoetbal
           Als niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden - Jana Beranov

           Comment


            Originally posted by Joost View Post
            DFS opheusden trekt na het seizoen de stekker uit het eerste team. Stonden eerst in de 1e klasse en veginnnen weer onderaan.
            Wat is daar aan de hand dan?
            ___________________
            www.voetbalkroniek.nl

            Comment


             Originally posted by Sensini View Post

             Wat is daar aan de hand dan?
             Het in zulke gevallen gebruikelijke verhaal van te weinig inkomsten, te weinig en niet betalende sponsoren, vervreemding eerste elftal van rest van de vereniging, veel betaalde spelers van buiten, jongens die niet aan de bak komen in het eerste gaan naar andere verenigingen enz. enz.
             Sommige argumenten hoor je sneller als andere zich ook voor doen.

             Op deze manier zijn er meer verenigingen gestopt met spelen op een hoog amateurniveau en onderaan begonnen, wel of niet op een andere speeldag.

             Comment


              Originally posted by Sensini View Post

              Wat is daar aan de hand dan?
              https://www.gelderlander.nl/voetbal-...asse~ac2cc1ab/

              Het zit Arno Arts niet mee. Ontslagen bij JVC Cuijk, kansloos gedegradeerd met Achilles'29 en nu het eindelijk sportief goed ging dit fiasco bij DFS.

              Om nog maar te zwijgen over wat Furkan Alakmak en Alexander Lejic overkomt: voor het tweede achtereenvolgende seizoen besluit hun club te stoppen met topamateurvoetbal. Eerst JVC Cuijk en nu DFS Opheusden. Bizar.

              Comment


               Originally posted by Joost View Post
               DFS opheusden trekt na het seizoen de stekker uit het eerste team. Stonden eerst in de 1e klasse en veginnnen weer onderaan.
               Dat kan volgens mij niet. Of ze moeten op zondag gaan spelen, maar dat is in Opheusden geen optie vermoed ik.

               Dan moeten ze dus een jaartje overslaan.

               Comment


                Originally posted by de waan View Post

                Dat kan volgens mij niet. Of ze moeten op zondag gaan spelen, maar dat is in Opheusden geen optie vermoed ik.

                Dan moeten ze dus een jaartje overslaan.
                Als een club zich terugtrekt, dan degraderen ze automatisch inderdaad. Het volgende seizoen moeten ze dan 1 klasse lager spelen.
                Als ze dat niet willen moeten ze 1 seizoen geen eerste elftal inschrijven en daarna kunnen we weer in de laagste klasse beginnen.

                Comment

                Working...
                X